Anhbia Mã sách Tên sách Tác giả
CTXH00001 Tâm lý học trong xã hội và quản lý Bùi Ngọc Oánh.
CTXH00002 Tài Nguyên Du lịch Bùi Thị Hải yến, Phạm Hông Phong.
CTXH00003 Phương pháp tư duy dành cho nhà giáo dục Karen F. Osterman, Robert B. Kottkamp.
CTXH00004 Đảo thần tiên : Truyện Baum Frank; Hồng Vân dịch.
CTXH00005 Những bài mẫu trang trí hình chữ nhật Ngô Túy Phượng...[và những người khác].
CTXH00006 Từ điển địa danh thành phố Sài Gòn _ Hồ Chí Minh Lê Trung Hoa, Nguyễn Đình Tư.
CTXH00007 Người cùng hội : Tiểu thuyết Jenaro Prieto; Nguyễn Đình hIền, Bàng Thúc Long dịch.
CTXH00008 Từ điển tam ngữ Trịnh Chuyết, Xuân Trinh
CTXH00009 Lược sử ngôn ngữ học Nguyễn Kim Thản.
CTXH00010 Nghệ thuật chơi chữ trong văn chương người Việt Triều Nguyên.
CTXH00011 Lịch sử địa danh Việt Nam Vũ Ngọc Khánh (Ch.b).
CTXH00012 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm
CTXH00013 Địa lý kinh tế - Xã hội Châu Âu Bùi Thị Hải Yến, Phạm Thị Ngọc Diệp.
CTXH00014 Xã hôi học : Khái niệm _ Khuynh hướng _ Vấn đề Nguyễn Xuân Nghĩa.
CTXH00015 Xã hội học giáo dục : Sách chuyên khảo Lê Ngọc Hùng.
CTXH00016 Văn hoá ứng xử Việt Nam hiện nay Nguyễn Thanh Tuấn.
CTXH00017 Xã hội học : Đề cương bài giảng Lương Minh Cừ.
CTXH00018 Hỏi đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Văn Phòng, An Như Hải, Đỗ Thị Thạch
CTXH00019 Hỏi -đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mac Lênin, Tư tưởng hồ Chí Minh Bùi Kim Đỉnh
CTXH00020 Hỏi -đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mac Lênin, Tư tưởng hồ Chí Minh Cao Văn Liên

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Lịch phục vụ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Khóa luận xem nhiều

Improving vocabulary in speaking skills for the second year ...
The impact of intonation enhancing the pronunciation of the ...
An investigation into listening comprehension skills of thir...

Yêu cầu thêm sách

www.000webhost.com