Mã sách: CTXH00001

Tên sách: Tâm lý học trong xã hội và quản lý

Tác giả: Bùi Ngọc Oánh.

Loại sách: Sách Chính trị - Xã hội

Tóm tắt Phương pháp nghiên cứu tâm lý, những hiện tượng tâm lý cơ bản, nhân cách và các thuộc tình của nhân cách trong đời sống xã hội
Năm XB 1995
Lần TB 1
Vị trí lưu sách Kệ 1
Ngày cập nhật 42439

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Lịch phục vụ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Khóa luận xem nhiều

Improving vocabulary in speaking skills for the second year ...
The impact of intonation enhancing the pronunciation of the ...
An investigation into listening comprehension skills of thir...

Yêu cầu thêm sách

www.000webhost.com