Mã sách: QTKD00635

Tên sách: Giáo trình những vấn đề cơ bản về kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay : Dùng cho lớp trung cấp lí luận Mác _ Lê Nin.

Tác giả:

Loại sách: Chuyên ngành QTKD

Tóm tắt
Năm XB 1995
Lần TB 1
Vị trí lưu sách Kệ 6
Ngày cập nhật 42489

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Lịch phục vụ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Khóa luận xem nhiều

Improving vocabulary in speaking skills for the second year ...
The impact of intonation enhancing the pronunciation of the ...
An investigation into listening comprehension skills of thir...

Yêu cầu thêm sách

www.000webhost.com