Thư viện trường  Đại học Phan Thiết

Thư viện trường Đại Học Phan Thiết có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc thu thập, tổ chức khai thác, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả cao. Với một vị trí quan trọng trong công tác đào tạo, từ ngày thành lập tới nay Thư viện luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường và sự giúp đỡ, cộng tác của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn. Thư viện đã phát triển về nhiều mặt như: vốn tài liệu, các trang thiết bị và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

Trên cở sở đó, Thư viện có nhiệm vụ:

1. Cung cấp cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ và các loại tài liệu khác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường.

2. Sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong giáo viên và học sinh những sách báo cần thiết phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức của các bộ môn khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Tổ chức, thu hút toàn thể giáo viên, học sinh tham gia sinh hoạt thư viện thông qua các hoạt động phù hợp với chương trình và kế hoạch dạy học; tìm hiểu nhu cầu của giáo viên và học sinh, giúp họ chọn sách và đọc sách có hệ thống.

4. Phối hợp hoạt động với các thư viện trong ngành và các thư viện công cộng để khai thác, sử dụng vốn tài liệu, trang thiết bị chuyên dùng, giúp đỡ kinh nghiệm, tổ chức hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ; huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để tăng cường cho vốn tài liệu và hoạt động thư viện.

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Lịch phục vụ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Khóa luận xem nhiều

Improving vocabulary in speaking skills for the second year ...
The impact of intonation enhancing the pronunciation of the ...
An investigation into listening comprehension skills of thir...

Yêu cầu thêm sách

www.000webhost.com