Mã luận văn Ảnh bìa Tên đề tài SV thực hiện GV hướng dẫn Khoa
Lv2016TA001 Improving vocabulary in speaking skills for the second year English major students at University of Phan Thiet Nguyễn Thị Mỹ Duyên Huỳnh Công Minh Hùng Tiếng Anh
Lv2016TA002 Confidence affecting Speaking skills of the 1st year English major students at University of Phan Thiet Lê Thị Thùy Hương TS. Huỳnh Công Minh Hùng Tiếng Anh
Lv2016TA003 An investigation into listening comprehension skills of third - year studdents majoring in English at Phan Thiet University: Problems and possible solutions Lâm Kiều Oanh ThS. Huỳnh Thị Thu Thuỷ Tiếng Anh
Lv2016TA004 The impact of intonation enhancing the pronunciation of the first year English major students at University of Phan Thiet Phan Gia Thịnh TS. Huỳnh Công Minh Hùng Tiếng Anh
Lv2016TA005 Mind map - An effecient method in teaching part of English speech Nguyễn Thị Lệ Trinh ThS. Nguyễn Minh Triết Tiếng Anh
Lv2016TA006 The reality and solutions to English speaking skill of the first year student at UPT Nguyễn Thị Thu Vinh ThS. Nguyễn Minh Triết Tiếng Anh
Lv2016TA007 To what extent can students from foreign language department of UPT improve their English pronunciation effectively? Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương ThS. Nguyễn Thị Tuyết Phương Tiếng Anh

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Lịch phục vụ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h30-11h30

Chiều: 13h00-17h00

Khóa luận xem nhiều

Improving vocabulary in speaking skills for the second year ...
The impact of intonation enhancing the pronunciation of the ...
An investigation into listening comprehension skills of thir...

Yêu cầu thêm sách

www.000webhost.com